28 de junio de 2012

MAX SE HA PERDIDO!!!!Max, se perdió el 25 a la 9 p.m. por la zona del Park de l'aigua. Max, vive en la Ctra Flix nº 88. Lleva chip y su nº es el 941000013315506. Si alguien lo encuentra o lo ha visto, que llamen al 609 37 04 37 - Roser Dolcet Aige. Gracias.


1 comentario:

maneltec dijo...

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL AJUNTAMENT DE LLEIDA
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 4
Article 17. Espais reservats als animals de companyia
1. L’Ajuntament habilitarà per als animals de companyia
espais reservats per l’esbarjo, socialització i realització de les
seves necessitats fisiològiques en correctes condicions
d’higiene.
Aquests espais hauran de garantir la seguretat dels animals de
companyia. Les persones posseïdores hauran de vigilar els seus
animals de companyia i evitar molèsties a les persones i altres
animals que comparteixin l’espai.
2. Les característiques i el règim d’ús d’aquests espais seran
regulats mitjançant Decret d’Alcaldia.